از دست دادن شغل

بیکاری در دوران رکود بزرگ

رکود بزرگ در سال 1929 آغاز شد و تا سال 1939 ادامه داشت و تنها با تقویت اقتصادی جنگ پایان یافت. بیکاری در دوران رکود بزرگ ...

در صورت استعفا می توانید بیکاری را جمع آوری کنید

اگر استعفا دهید می توانید بیکاری را جمع کنید؟ اگر به فکر ترک کار خود هستید ، احتمال زیادی وجود دارد که این سوال به ذهن شما خطور کرده باشد ...

دلایل انکار مزایای بیکاری

دلایل زیادی برای محرومیت از مزایای بیکاری وجود دارد. نمی دانید ادعای شما تأیید می شود یا رد می شود؟ درباره عواملی که ... بیشتر بدانید

بهترین دلایل ترک شغل

آیا در مورد بهترین دلایل ترک شغل تعجب می کنید؟ بسیاری از متغیرها بر تصمیم یا عدم تصمیم کسی برای ادامه کار یا ترک آن تأثیر می گذارند. در اینجا ...

در صورت اخراج از کار می توانم بیکار شوم؟

اگر از کار خود اخراج شده اید ، طبیعی است که این سوال را بپرسید که آیا می توانید بیکاری کنید. اگر به دلایلی که معمولاً با ...

قوانین در مورد اخراج شدن

اگر کارمندی هستید که به دلیل اخراج شدن شغل خود را از دست داده اید ، ممکن است در مورد قوانین اخراج شدن و اینکه آیا هیچ ...