تغذیه و خوردن سالم

نمودارهای سن و وزن و ماشین حساب ها

محدوده وزن استاندارد فقط یک اندازه متناسب با همه نیست. شما همچنین باید سن خود را در معادله فاکتور بگیرید. برای یک ایده خوب از اینکه در گروه همسالان خود هستید ...

لیست کربوهیدرات های خوب و کربوهیدرات های بد

اگر کربوهیدرات ها را می شمارید یا حداقل به میزان و نوع کربوهیدرات های خود توجه می کنید ، می تواند به درک تفاوت بین 'خوب' و ... کمک کند.

عوارض جانبی پروتئین بیش از حد در رژیم غذایی شما

پیاده روی در مصرف پروتئین ممکن است برای جمعیت های خاصی مانند وزنه برداران و سایر ورزشکاران لازم باشد ، این باور که چیزی به عنوان ...

چرا میگو هوس می کنید؟

آیا به طور ناگهانی در لحظات عجیب و غریب هوس برخی غذاها می کنید و می خواهید بدانید چرا؟ اگر اشتیاق به میگو دارید ، می تواند به این دلیل باشد که این ماده مغذی را دوست دارید ...