سفر اروپا

تعطیلات ساحلی بدون لباس

بهترین سواحل بدون توپ جهان مکان های عالی برای لذت بردن از آفتاب و شن و ماسه است در حالی که از خطوط برنزه پرهیز می کنید. آفتاب گرفتن به صورت بدون آفتاب در بسیاری از مقاصد ساحلی قابل تحمل است ، اما این ده ساحل برای مسافرانی که می خواهند این گزینه را بدون تنش در مکان های ساحلی بی نظیر برگزار کنند ، برنامه های سفر عالی هستند.