آموزش آسان

نکات مفیدی برای بچه های بزرگتر که هنوز در پوشک هستند

چه موقع وقت آن رسیده است که نگران تأخیر آموزش احتیاطی کودک خود و بچه های بزرگتری باشید که هنوز در پوشک هستند؟ کارشناسان همیشه موافق نیستند ، و شما مطمئنا می دانید ...

نکات عملی برای آموزش بچه های لجباز

چند مورد دشوارتر از آموزش خردسال به کودک لجباز است. دختران و پسران با اراده قوی چالشی دارند ، اما با استفاده از ابزارها و نکات مناسب ، ...

انواع صندلی های کوچک برای کودکان

با شروع آموزش های کوچک ، انتخاب صندلی گلدان ممکن است ابزاری مفید باشد. با این حال ، صندلی های گلدان انواع مختلفی دارند ، بنابراین از کجا می دانید کدام صندلی است ...

مفید فیلم های آموزش کوچک

آموزش احتیاجات مهم در زندگی فرزند شما است و یادگیری نکات دقیق این روند می تواند برای خانواده ها چالش برانگیز باشد. خوشبختانه ، ...