نمایش های اسلایدی فرانسیسکو

چرا آن را پل دروازه طلایی می نامند

چرا به آن پل گلدن گیت گفته می شود؟ خوب ، این سوالی است که بسیاری از مردم از خود می پرسند. در حقیقت ، بسیاری از سان فرانسیسیکان از ...