نمایش های اسلایدی مدرس خانه

عکس حیواناتی که در جنگل زندگی می کنند

حیوانات در این نمایش پرده ای فقط چند گونه از گونه هایی را که ممکن است در زیستگاه های جنگل با آنها روبرو شوید ارائه می دهند. بسیاری از قورباغه های رنگ روشن در ...