ترک الکل چه مدت طول می کشد

چه مدت ترک الکل به عوامل مختلفی بستگی دارد ، به خصوص اینکه فرد از الکل چه مدت استفاده کرده است و تا چه حد فرد دچار ...