عروسی عروس

شکوفه گذاران هنگام مراسم عروسی لازم نیست این روز مهم را خراب کنند. حتی گاهی اوقات ، بهترین برنامه های ساخته شده نیز به بیراهه می روند. در طول زندگی خود احتمال اوهام را کم کنید ...