فرمها و ابزارها

یک درخت خانوادگی بکشید

برای ترسیم شجره نیازی نیست که هنرمند باشید. فقط کافی است کمی برنامه ریزی ، چند وسیله و کمی وقت صرف کنید. بسته به پیچیدگی ...

نمودار درخت خانواده قابل چاپ به صورت رایگان

همانطور که در مورد سابقه خانوادگی خود تحقیق می کنید ، به راحتی می توان در رابطه با ارتباط افراد مختلف با یکدیگر اشتباه گرفت. خوشبختانه ، شما می توانید از یک خانواده قابل چاپ استفاده کنید ...

الگوی درخت خانواده برای کودکان و نوجوانان

استفاده از الگوی شجره نامه راهی عالی برای آموزش سرگرم انساب و نحوه اتصال نسل های مختلف خانواده به کودکان است ...

نرم افزار الگوی درخت خانواده

علاوه بر ثبت اطلاعات سابقه خانوادگی خود در رایانه ، می توانید از برنامه های نرم افزاری برای ایجاد درختان خانوادگی نیز استفاده کنید. این یک روش مفید برای ...