شراب تعاریف

6 باشگاه شراب با شراب های برنده جایزه

باشگاه های شراب راهی خوب برای مصرف کنندگان در امتحان بطری های مختلف شراب در طول سال دارند. اکثر کارخانه های شراب سازی باشگاه های شراب خود را دارند که در حال حاضر ...

Crash Course in Aperitifs

آپریتیف نوشیدنی الکلی مانند شراب خشک است که قبل از غذا سرو می شود. اشتها را تحریک می کند و ممکن است به تنهایی یا با اسب های سبک سرو شود ...