انگشت موعود را روی چه انگشتی می بندید؟

بهترین نام برای کودکان

انگشتر وعده داده شده در دست راست

هنگامی که شما هیجان اولیه ازدریافت یک حلقه وعده، ممکن است متوجه شوید که نمی دانید معمولاً انگشتر وعده را روی چه انگشتی می بندند. حلقه وعده مهم است به دلیلآنچه نماد آن است، نه نحوه پوشیدن آن. این بدان معناست که وقتی نوبت به پوشیدن انگشتر یا تصمیم گیری در مورد انگشت بستن حلقه وعده می رسد ، گزینه های مختلفی وجود دارد.

انگشت موعود را روی چه انگشتی می بندید؟

چگونگی پوشیدن حلقه وعده خود بیش از هر قانون سخت و سریع به اولویت شخصی بستگی دارد. چندین گزینه برای بررسی وجود دارد.

مقالات مرتبط
  • عکس های حلقه نامزدی دو تن
  • عکسهای حلقه های نامزدی Moissanite و باند های عروسی
  • باندهای عروسی کانتور فیت

انگشت حلقه دست چپ

حلقه وعده نوید تعهد است و اغلب مقدم بر نامزدی است. بنابراین ، بسیاری از زوج ها دوست دارند حلقه ای را که انگشت حلقه ازدواج - انگشت حلقه دست چپ - است انگشتر حلقه ای بپوشند. هنگامی که حلقه های نامزدی رد و بدل شد ، حلقه وعده بر روی انگشت دیگر پوشیده می شود. نکته: به یاد داشته باشید که هر انگشت اندازه متفاوتی دارد. انگشت حلقه یک دست چپ ممکن است اندازه متفاوتی با انگشت حلقه دست راست داشته باشد. اگر قرار است که یک حلقه وعده خرید گران قیمت باشد ، ارزش این را دارد که آیا اگر انگشتر در آینده متفاوت پوشیده شود ، می توان اندازه انگشتر را تغییر داد؟جوش شیرین و سرکه برای پاک کردن زهکش ها

انگشت انگشتری دست راست

یک گزینه جایگزین استفاده از انگشتر قول در دست راست است. این باعث می شود که انگشت حلقه دست چپ آماده برای تبادل باشدحلقه های نامزدی. این یک راه حل خوب است که هر گونه نگرانی در مورد نیاز به تغییر اندازه انگشتر را برطرف می کند. این همچنین کمک می کند تا از هر گونه سوال ناجور در مورد نامزدی یا عدم ازدواج این دو جلوگیری شود.

چگونه پاروو را در سگ ها درمان کنیم

راه های دیگر پوشیدن حلقه وعده

حلقه وعده را می توان به روش های دیگر پوشید. این شامل انگشتان دیگر ، آویز گردن یا جذابیت دستبند است. برخی از زوج هایی که به دنبال نشان دادن تعهد خود نسبت به یکدیگر هستند به دنبال گزینه ای برای حلقه هستند. این ممکن است شامل موارد دیگری باشد که هر روز تعهد خود را به یکدیگر یادآوری می کنند ، مانند عکس های خاص یا سایر اقلام جواهرات.وعده حلقه های زوج های همجنس

درست مثل هر زن و شوهر ، هیچ قانون مشخصی در مورد اینکه انگشت قول خود را باید ببندید اگر در یک رابطه جنسی هستید ، وجود ندارد. برای زوجهای LGBTQ هنوز آماده بررسی نیستندحلقه های نامزدی همجنسگرایان، همه گزینه های یکسانی برای پوشیدن حلقه قول خود دارید. زوج های زیادی برای نشان دادن اهمیت تعهد خود ، انگشترهای قول را روی انگشت حلقه سمت چپ بپوشید. با این حال ، انتخاب به شما بستگی دارد.

موارد تعهد

وقتی نوبت به پاسخ دادن به این س'ال می رسد که 'حلقه قول را روی چه انگشتی می گذاری' ، یادآوری این نکته ضروری است که هیچ قانونی وجود ندارد. قسمت مهم تعهدی است که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند ، نه این که انگشتر را روی چه انگشتی ببندند.

ماشین حساب