کمبود ویتامین

آیا کمبود ویتامین می تواند باعث ایجاد لب های مزمن شود؟

لبهای شکسته مزمن فنجان چای کسی نیستند و گاهی اوقات هر چقدر هم که شما پوست خشک (از جمله اطراف دهان و لب ها) را امتحان کنید ، اتفاق می افتد. ...