تاتو مراقبت

کنترل درد با خال کوبی

خال کوبی جدید یک معامله بزرگ است - و درد بخشی غیرقابل اجتناب از این معامله است. اگرچه بسیاری از مردم معتقدند که درد قسمت مهمی از انجام تاتو است ، ...

چگونه یک تاتو را به طور طبیعی و بدون درد سبک کنیم

پوشاندن با خال کوبی کمرنگ همیشه راحت تر است. با این حال ، وقتی به محو شدن فکر می کنید ، ممکن است به لیزر ، سوختگی و زخم فکر کنید ، اما موارد دیگری نیز وجود دارد ...

مراقبت های بعدی تاتو

تات جدید شما بسیار جذاب است - خطوط زنده ، تمیز ، سایه واقعی و عالی. این هنرمند کار بزرگی انجام داد و اکنون نوبت شماست که آن کار را انجام دهید. ...

بهترین صابون ضد باکتری برای تاتو

جوهر جدید شما روشن و زیباست. اما خال کوبی قرمز ، زخم و زخم باز است. برای جلوگیری از عفونت ، باید به دقت از آن مراقبت کنید زیرا ...

علائم خال کوبی آلوده

خال کوبی باید یک جشن ، یک بیانیه شخصی و یک کسب متفکرانه از هنر بدن دائمی باشد. بنابراین شما باید اطمینان حاصل کنید که ...

عفونت تاتو

عفونت خال کوبی چیزی نیست که مردم واقعاً بخواهند در مورد آن فکر کنند وقتی با شور و اشتیاق در مورد طراحی جدید جوهر بدن هستند. با این حال ، عفونت ها می توانند ...

بهترین کرم های بی حسی برای تاتو

خال کوبی یک روند دردناک است ، اما لازم نیست که انجام شود. چندین کرم بی حس کننده وجود دارد که می تواند واقعاً درد ناشی از خال کوبی جدید را تسکین دهد. در حالی که ...

دستورالعمل های مراقبت از لیزر برای حذف خال کوبی

فیل تمام عقب با تنه ای که دور گردن شما پیچیده است ، باید برود. شما حرکت کرده اید و وقت آن است که Jumbo نیز حرکت کند. برای کسانی که تجربه ...

تسکین درد تاتو

این خال کوبی جدید ، خال کوبی که برای آن صرفه جویی کرده اید ، کری که می خواهد زندگی شما را تغییر دهد - دردناک خواهد بود. به معنای واقعی کلمه. خال کوبی درد می کند. چگونه ...