روش ساخت صابون بدون یال

اگر صابون خود را درست کنید ، احتمالاً با لیه (ماده قلیایی خورنده) که برای فرآیند ساخت صابون بسیار مهم است ، روبرو شده اید. دروغ می تواند خطرناک باشد ...پنج روش صابون سازی

صابون سازی یک کار هنری سرگرم کننده و همه کاره است. صابون گلیسیرین ، صابون مایع و صابون طبیعی از پروژه های محبوب هستند. می توانید صابون ساده و همچنین ...