کمک همگانی

موسسات خیریه ای که برای خانواده های کم درآمد ماشین رایگان ارائه می دهند

اتومبیل برای بسیاری از آمریکایی ها برای رسیدن به محل کار ، قرار ملاقات های پزشکی و موارد دیگر حیاتی است. برای کسانی که توانایی خرید اتومبیل را ندارند خیریه هایی هستند که اتومبیل های رایگان ارائه می دهند ...

رایانه رایگان برای خانواده های کم درآمد

یافتن رایانه رایگان برای خانواده های کم درآمد اغلب شامل کمی تحقیق در مورد سازمان ها و گروه های خیریه ملی و محلی است. عمومی ...

هدایای کریسمس رایگان برای کودکان بی نیاز

کریسمس برای خانواده هایی که قبلاً نگران پول بوده اند می تواند یک زمان چالش برانگیز از نظر مالی و عاطفی باشد. خوشبختانه بسیاری از موسسات خیریه ملی و محلی ...

جوانب مثبت و منفی رفاهی

تعریف معنای 'رفاه' در ایالات متحده یک چالش است ، اما درک دقیق آنچه در آن است قبل از نزدیک شدن به جوانب مثبت و منفی بسیار حیاتی است. ...