تقویم بارداری

استفاده از تقویم چینی برای تصور یک دختر یا پسر

تصور کودک با استفاده از سیستم های تقویم چینی عملی غیرقابل شنیده است. بسیاری از زنان مدرن ساکن جامعه غربی این روش را امتحان کرده اند که ...

اندازه بارداری براساس هفته

بچه دار شدن یک زمان هیجان انگیز است و پیگیری اندازه بارداری شما در هفته می تواند به تعیین رشد مناسب جنین کمک کند و اطمینان حاصل کند که ...

تحولات اولیه در 5 هفته باردار

شما پنج هفته باردار هستید و اکنون سه هفته از بچه دار شدن شما می گذرد. هنگامی که وارد هفته پنجم بارداری خود می شوید ، ...

اندازه جنین و سایر تحولات در 20 هفته

س'ال 'جنین در 20 هفته چقدر بزرگ است؟' بسیار رایج است. هنگامی که به نیمه راه بارداری خود می رسید ، طبیعی است که بخواهید اندازه ...