لباسهای ملی و فرهنگی

لباس های سنتی و اصیل مکزیکی

لباس های سنتی مکزیکی تاریخ غنی و گسترده ای دارد. در حالی که بسیاری از سبک های تاریخی از مد خارج شده اند ، شما هنوز هم می توانید مکزیکی سنتی را ببینید ...

لباس سنتی ایرلندی

وقتی بیشتر مردم به لباس سنتی ایرلندی فکر می کنند ، به لباسی که برای رقص ایرلندی پوشیده شده فکر می کنند. در حالی که این کل تاریخ را در بر نمی گیرد ...

لباس سنتی هاوایی

هنگامی که مردم به لباسهای سنتی هاوایی فکر می کنند ، آنچه معمولاً به ذهن خطور می کند پوشیدن لباس پس از استقرار جزایر در اروپا است. بسیاری از هاواییایی ها ، ...

لباس های ملی گالری جهانی

لباس های ملی به حفظ میراث یک کشور کمک می کند و مردم را در مورد تاریخ آنها آگاه می کند. درک آنچه یک لباس ملی را تشکیل می دهد می تواند گسترش یابد ...