رهن شرکتها

نحوه راه اندازی شرکت رهن

برخی از مجوزها پس از اخذ مجوز واسطه گری در رهن ، تعجب می کنند که چگونه یک شرکت رهن راه اندازی کنند. به جای اینکه درصدی از ...

شکایت علیه واسطه های وام مسکن

خرید خانه می تواند بهترین زمان یا بدترین زمان باشد. هنگامی که تحت 'بدترین شرایط' قرار می گیرد ، خریداران یک بار امیدوار اغلب مجبور به تشکیل پرونده می شوند ...

نام بانکهایی که خانه های توقیف شده را می فروشند

اگر لیستی از نام بانک هایی را که خانه های توقیف شده را می فروشند مرور کنید ، طیف گسترده ای از موسسات مالی شناخته شده را کشف خواهید کرد.