Misc. بیمه

اثبات نمونه نامه بیمه نامه

اگر از شما خواسته شده گواهی نامه بیمه نامه را ارائه دهید ، باید از طرف شرکت بیمه شما باشد یا در مورد بیمه نامه گروهی بیمه ، آن را ...

نمونه نامه برای درخواست قیمت بیمه

اگر برای یک بیمه نامه جدید در حال خرید هستید ، ارائه درخواست کتبی برای قیمت گذاری به نمایندگان مفید خواهد بود. برای استفاده از این نمونه ...

آیا USAA تحت پوشش از دست دادن رایانه های شخصی است؟

USAA به عنوان رهبر صنعت محصولات بیمه و همچنین سایر خدمات مالی بسیار شناخته می شود. پوشش تلفات رایانه شخصی آنها می تواند ...

نمونه نامه لغو بیمه

لغو بیمه نامه باید به صورت کتبی انجام شود زیرا بیمه نامه ها قرارداد هستند. برای انصراف از قرارداد باید نامه ارسال کنید ...