دروغ عادت

نشانه های دروغ پاتولوژیک

درک علائم دروغ پاتولوژیک به شما کمک می کند فردی را که می شناسید از این نوع اختلال دروغگویی رنج می برد تشخیص دهید. دروغگویان آسیب شناسی ...

نشانه های کلامی دروغ

به نظر می رسد مردم دروغ گفتن فقط یک راه دیگر برای برقراری ارتباط است ، اما یک روانشناسی در پشت آن نهفته است. مردم معمولاً هنگام دروغگویی علائم کلامی نشان می دهند ، هر دو در ...

درمان دروغ اجباری

برخی از افراد یک فرد آشنا ، همکار ، دوست یا یکی از اعضای خانواده خود را می شناسند که یک دروغگوی اجباری است. آنها دروغ می گویند وقتی که به نظر نمی رسد دلیلی برای این وجود داشته باشد ، و ...