نام های شرکت ترکیبی اتومبیل

تعداد شرکت های ارائه دهنده خودروهای هیبریدی همچنان در حال رشد است. در حالی که بسیاری از شرکت های خودروسازی در حال حاضر مدل ترکیبی در دسترس دارند ، با هر تولید کننده خودرو ...