پاشنه 6 اینچ

آیا می خواهید نیم فوت به قد خود بیفزایید ، سرتان را برگردانید ، لباس خود را تقویت کنید و به نظر سخت گیر بیایید؟ پاشنه های شش اینچ یکی از راه های پوشاندن همه پایه ها است. اینها نیستند ...