بوگنویلا

بوگنویلا (Bougainvillea spp.) درختی است که به دلیل فراوانی گیاهان گل کاغذی با رنگ روشن در تابستان شناخته می شود. این یک گونه حساس به سرما است ، ...در حال رشد ستاره یاس

به یاس ستاره ای (Trachelospermum jasminoides) همچنین یاس منجمد و قطب نما معامله گر گفته می شود. از ژاپن ، کره ، جنوب چین و ویتنام است. ...