تاریخچه دسرها

تاریخچه دسرها چیزی فراتر از صرف بازگو کردن اولین مخروط بستنی یا اولین بار تهیه مرنگ است. تاریخ شیرینی ها به دوران باستان برمی گردد ...کره بادام زمینی Ganache

خواه یک کیک را خنک کنید و هم مقدار زیادی ترافل درست کنید ، با تهیه گاناش کره بادام زمینی به جای استاندارد ، به آشپزی خود طعم و مزه بیشتری ببخشید ...