وسایل آشپزی و لوازم خوشاک

بررسی وسایل آشپزی از جنس استنلس استیل ولفگانگ

از اوایل دهه 1980 ، نام ولفگانگ پاک با برخی از برترین رستوران های کشور همراه بوده است. امروز ، آشپز مشهور نه تنها به خاطر ...