Dvd و اجاره های فیلم

پیدا کردن فیلم ها روی دی وی دی سخت است

چه یک فیلم قدیمی باشد و چه یک فیلم مبهم ، وقتی شما به دنبال خرید سخت فیلم های DVD هستید ناامیدکننده می شود.