چگونه یک پرورش دهنده Pit Bull پیدا و انتخاب کنیم

یافتن یک پرورش دهنده سگ خوب دشوار است و حتی ممکن است با نژادی مانند پیت بول تریر آمریکایی دشوارتر باشد. متاسفانه ، فقیر و بی پروا ...