دیابت رژیم غذایی

لیست غذای دیابتی

دیابت بودن به این معنی نیست که باید غذاهای ملال آور یا ملایم بخورید. بسیاری از گزینه های غذایی سالم و خوش طعم وجود دارد که احتمال خونریزی آنها کمتر است ...