پذیرش دانشکده

نکاتی برای استفاده از برنامه مشترک

از بسیاری جهات ، برنامه مشترک درخواست مدارس را بسیار راحت تر می کند. به جای پر کردن چندین فرم ، شما فقط به یک نقطه می روید ، و همه فرم های شما ...

هزینه های کاربرد کالج چقدر است؟

رفتن به دانشگاه گران است و هزینه ها حتی قبل از ثبت نام در مدرسه شروع به جمع شدن می کنند. یکی از این هزینه ها هزینه مربوط به ارسال ...

نمونه رزومه دبیرستان برای برنامه های دانشگاهی

اگر می خواهید برای یک کالج سنتی چهار ساله اقدام کنید ، در برنامه های بورس تحصیلی قدردانی کنید یا روند درخواست کالج را آسان تر کنید ، شما ...

تاریخ کالج برنامه کالج

تاریخ موعد درخواست کالج بسته به مدرسه ای که در آن درخواست می کنید و گاهی نیز برنامه خاص متفاوت است. همینطور که گفته شد ، آنها بعضی چیزها دارند ...

مثالهای برنامه جلد برنامه کالج

وقتی متقاضی پذیرش دانشگاه هستید ، مهم است که همه کارها را انجام دهید تا مطمئن شوید که درخواست شما واقعاً برجسته است. در حال ارسال جلد ...

الگوی رزومه دانشجویی پایه

این که آیا شما به دنبال یک کار نیمه وقت برای کمک به تأمین هزینه های دانشگاه هستید یا اگر به دنبال کارآموزی یا موقعیت شغلی در انتخاب خود هستید ...