سازگاری خانوادگی طالع بینی چینی

علائم حیوانات طالع بینی چینی؛ کپی رایت StockPhotoAstur در Dreamstime.com

پسندیدنطالع بینی غربی، طالع بینی چینی نیز از یک سیستم پیچیده سازگاری استفاده می کند. دوازده علامت زودیاک چینی فردی هستند ، اما یک انرژی فکری و شکل دهنده شخصیت مشترک در گروه های خاصی از این علائم جریان دارد. از آنجا که فرهنگ چینی به ساختار نزدیک خانواده اهمیت زیادی می دهد ، می توان از طالع بینی برای توضیح برخی از تفاوت های ظریف و عوارض در زندگی خانوادگی استفاده کرد.چرا سگ من سریع نفس می کشد

طبقه بندی سازگاری نجومی چینی

طالع بینی غربی برای تقسیم دوازده علامت زودیاک خود از طرحی متشکل از چهار عنصر استفاده می کندسیستم چینیاز این نظر مشابه است. اعتقاد بر این است که سه نشانه در هر گروه دارای انرژی مشترکی هستند ، شبیه به انرژی های اساسی که در طالع بینی غربی نفوذ می کنند. این انرژی مشترک می تواند بر همه چیز تأثیر بگذارد ، از خلق و خو ، گرفته تا تمرکز بر عقل بیش از شهود ، یا عمل گرایی بیش از تئوریک.گروه علائم حیوانات تم مشترک
من. موش ، اژدها ، میمون علائم حیله گر ، هوشمند و فعال. کارآفرین و بلند پروازانه.
دوم مار ، گاو ، خروس عمیق و محتاط نسبت به سطحی بودن. در تلاشهایشان بسیار ناظر و کوشا هستند.
III سگ ، ببر ، اسب به شدت مستقل و رهبری گرا. خودخواه و خوش اخلاق.
چهارم خرگوش ، بز (گوسفند) ، خوک صلح دوست ، شهودی و همدلانه. پرورش و همکاری.
مقالات مرتبط
  • 12 علامت زودیاک چین
  • تصاویر نماد ستاره
  • گالری علائم فال چینی

سازگاری با خانواده

اصولسازگاری نجومیبه روابط صمیمی و جنسی محدود نمی شوند. سازگاری بدون در نظر گرفتن ماهیت رابطه ، اثری را که یک علامت بر دیگری می گذارد اندازه گیری می کند. از این رو ، علائمی که در محیطی صمیمی بهترین خدمت را به شما می کنند ، ممکن است زمینه ساز خانواده ها و مشاغل پایدار نیز باشد. به همین ترتیب ، از آنجا که خانواده ها باید بر اختلافات یا اختلافات ساده در درون خود غلبه کنند ، انرژی های رقابت شده در زودیاک چین اغلب می تواند این گلایه ها را توضیح دهد.

تعامل خانواده

در داخل یک خانواده ، انرژی های زودیاک رقیب می توانند روابط بین:

  • زن و شوهر
  • پدر و مادر و فرزند
  • خواهر و برادر

به راحتی می توان فهمید که چگونه پویایی خانواده در سطوح مختلف از بین می رود. از این سه سطح ، مهمترین مسائل سازگاری بین آنها رخ خواهد دادزن و شوهر. روابط زناشویی غالباً یک شاخص عالی در مورد واکنش خواهران و برادران نسبت به یکدیگر است و همچنین می تواند باعث ایجاد خوشبختی یا ویرانی بین والدین و فرزند شود. این بدان معنا نیست که همسران و بستگان بزرگ نیز تحت تأثیر قوانین سازگاری خانواده قرار نمی گیرند. در بعضی موارد ، دامادها نیز می توانند انبوهی از ثروت یا فاجعه را به آنها تزریق کنندخانواده هسته ای.اصل اندازه حیوانات

اگرچه نمودار فوق بر اهمیت گروه های زودیاک تأکید دارد ، اما اندازه واقعی دوازده حیوان زودیاک می تواند تأثیر عمیقی بر تعامل بگذارد.

  • حیوانات بزرگ: گاو ، ببر ، اژدها ، اسب.
  • حیوانات کوچک: موش ، خرگوش ، مار ، بز (گوسفند) ، میمون ، خروس ، سگ ،خوک.

این یک پاسخ معمول برای افراد در علائم حیوانات کوچکتر است که به طور طبیعی تسلیم علائم بزرگتر حیوانات می شوند. با این حال ، چنین رفتاری به مرور باعث ایجاد کینه می شود.اتفاق نظر کلی در طالع بینی چین این است که برای علائم بزرگتر حیوانات محدود کردن انرژی غالب و تسلیم علائم کوچکتر ، مطلوب تر است. این امر احترام و توجه به محرومین را نشان می دهد و به نوبه خود به ایجاد روابط مستحکم و پایدار کمک می کند.محیط در مقابل طالع بینی

حتی خانواده هایی که از سازگارترین انرژی ها ساخته شده اند ، به دلیل تأثیرات شدید محیطی هنوز هم می توانند نزاع و جدایی کنند.هر نشانه ایدر زودیاک چین ویژگی های منفی بالقوه خود را دارد ، که می تواند توسط یک تربیت ضعیف و حوادث آسیب زا رشد کند. در مقابل ، نشانه هایی که در یک محیط خانوادگی با یکدیگر رقابت می کنند یا درگیر می شوند ، ممکن است به سادگی با سلطنت در هر رفتار نامطلوب یا منفی تسلیم یا صلح شوند.

اساساً ، سازگاری یک خانواده به همان اندازه که تحت تأثیر رفتارهای طالع بینی آن است ، می تواند تحت تأثیر رفتارهای آموخته شده و پاسخ های آن باشد. به همین دلیل ، برای هر حیوان زودیاک بسیار مهم است که در جهت دستیابی به تعادل شخصی خود تلاش کند ، که در نهایت ، تعادل خانواده و جامعه وی را تحت تأثیر قرار می دهد.