مصاحبه های کارشناس گربه

نکاتی درباره پذیرش گربه از طرف یک متخصص پناهگاه

گربه را از روی هوی و هوس قبول نکنید. از سوزان دافرون ، نویسنده Happy Tabby ، نکات تخصصی را دریافت کنید که در هنگام انتخاب همسر گربه جدید خود چه انتظاراتی داشته باشید و باید انجام دهید.

مشاوره تخصصی در مورد گربه های دارای مشکل دستگاه گوارش

مشکلات دستگاه گوارش می تواند گربه را بیچاره کند. دریابید کدام غذاها را باید سرو کنید ، از کدام غذاها باید خودداری کنید ، و هفت نشانه گویی را که گربه شما به دامپزشک نیاز دارد بیاموزید.

بچه گربه ها و گربه های هیمالیا با شعله شعله

هیمالیا های نقطه شعله فریبنده هستند. در این مصاحبه پرورش دهنده درباره این گربه سانان نادر بیشتر بدانید ، عکس ها را ببینید و نکاتی در مورد خرید یک بچه گربه دریافت کنید.