مرد سرطانی و زن برج جدی

زن و شوهر مهربان در خانه

یک مرد سرطانی و یک زن برج جدی هر دو افراد سنتی ، سخت کوش ، به دنبال امنیت ، شغل و خانواده گرا هستند. هیچکدام سریع عاشق نمی شوند و هر دو خواستار تعهد مادام العمر هستند. با این حال ، این دو تناسب زن و مرد کلیشه ای دهه 1950 را ندارند. بنابراین وقتی آنها عاشق شوند ، یک رابطه زن و مرد قرن بیست و یکم ایجاد می کنند.یک مرد سرطانی قرن 21st

بهمرد سرطانییک انسان قرن 21 است. او مردی مردانه و دارای برخی صفات زنانه است. او سخت کوشی است که به امنیت مالی احتیاج دارد اما از طرف حساس ، احساسی و مراقبتی نیز برخوردار است. او تمایل دارد که یک بدن خانه باشد ، که می تواند مانند اکثر زنان خانه را اداره کند و اداره کند. به علاوه ، او مردی همدل ، محافظ و متصرف به سبک قدیمی است که خواهان ازدواج ، خانه و خانواده و همچنین شغل موفق است.از بین بردن لکه های آب از کف چوب
مقالات مرتبط
 • مردان برج جدی با زن سرطانی
 • چگونه یک انسان سرطانی را جذب کنیم؟
 • سازگاری برای مسابقات عشق ویرجین

یک زن برج جدی قرن 21st

سخت کوشی ، موفقیت و موفقیت نام بازی برای یک استبرج جدیزن در گذشته ، نیاز یک زن برج جدی به تنهایی در جهان ، داشتن شغل و درآمد شخصی ، کمی عجیب زنانه بود. با این حال ، این تغییر کرده است و در قرن بیست و یکم ، یک زن برج جدی بخاطر داشتن رانندگی ، موفقیت و موفقیت اقتصادی مانند یک مرد مورد احترام است. او یک زن شغلی است که خواهان ازدواج ، خانه و خانواده نیز هست.

یک رابطه مکمل

سرطان و برج جدیشباهت های مهمی دارند ، اما بیشتر از سازگاری با یکدیگر مکمل هستند. نوع آنها شیمی 'متضادین' است ، جایی که هر یک توانایی طبیعی برای جبران نقاط ضعف دیگری را دارد.

 • یک زن برجسته موفق ، می تواند پول خود را بدست آورد و نمی خواهد از پرداخت سهم عادلانه خود ، که مکمل یک مرد سرطانی با آگاهی از امنیت است و تمایل دارد با پول خود کمی بخل کند ، ابایی ندارد.
 • یک زن برج جدی عاشق یک استسرطانفداکاری مرد ، و یک مرد سرطان عاشق پافشاری یک زن برج جدی است.
 • بهمرد سرطانیبه او کمک می کند تا زن دلباخته و سخت کوش اواخر روز آرام بگیرد و وقت بگذارد تا از ثمره زحمات خود لذت ببرد.
 • یک زن برج جدی در رسیدن به سختی هر مشکلی عالی است ، که می تواند به نفع یک مرد سرطانی باشد که اغلب از موقعیت های استرس زا فرار می کند.
 • یک زن برج جدی فردی پایدار و قابل اعتماد است که به عشقی پرورش یافته ، دلسوز و بی قید و شرط که یک مرد سرطان برای آن فراهم خواهد کرد ، احتیاج دارد.
 • یک مرد سرطانی می تواند از نظر احساسی یک زن برج جدی را نرم کند ، در حالی که این زن می تواند او را به سمت موفقیت های دنیایی بیشتر سوق دهد.

با این حال ، بهترین چیزی که یک مرد سرطان و یک زن برج جدی عاشق یکدیگر می کنند ، فداکاری و وفاداری کامل است که هر دو نسبت به یکی از آنها دوست دارند.از تفاوتهای آنها درس بگیرید

از تفاوتهای آنها درس بگیرید

این دو چیزهای زیادی برای یادگیری از دیگری دارند و در این روند ، هرکدام می توانند کاملتر شوند.

هرکدام باید بیش از حد نسبت به آنچه که آنها را متفاوت می کند مراقبت کنند و علیه یکدیگر بجنگند: • یک زن برج جدی باید مراقب باشد که به یک تنهاتر از حد خودکفا تبدیل نشود.
 • یک مرد سرطانی باید مراقب باشد که از استقلال زن برج جدی خود نترسد و بیش از حد تملک ، بدخلقی و نیاز به توجه وی را به دست آورد.

در بهترین جهان ، این دو با یکدیگر تعادل برقرار می کنند: • یک زن برج جدی یاد می گیرد که از طبیعت دلسوز و پرورش دهنده مرد سرطانی خود قدردانی و ارج نهد و کمی از آن را در تعاملات خود با دیگران ادغام کند.
 • یک مرد سرطانی به درک و احترام به عقل سلیم زن برج جدی خود پی خواهد برد و درک خواهد کرد که در بعضی مواقع بهتر است برای انجام کارهای اساسی احساسات او را نادیده بگیرید.

پتانسیل بلند مدت

بهمرد سرطانیو یکزن برج جدیهر دو تعهد دارند و وقتی عاشق شوند ، برای مدت طولانی درگیر آن هستند و ازدواج در دستور کار خواهد بود. مطمئناً قبل از اینکه تعادل صحیحی بین شغل ، ازدواج ، خانه و خانواده پیدا کنند ، در این رابطه فشار ایجاد خواهد شد. با این حال ، با تکامل نقش های جنسیتی قرن بیست و یکم ، یک مرد سرطانی و یک زن برج جدی می توانند شرکای بزرگی باشند که در مشاغل جداگانه از یکدیگر حمایت می کنند و حجم کار ایجاد خانه و تأمین خانواده را تقسیم می کنند.

نحوه شستن روکش های بالش نیمکت پلی استر

کنیستری نجومی

مانند هر زوج ، همیشه تأثیرات دیگری از دیگر عوامل نمودار وجود دارد که بر نحوه تعامل آنها تأثیر می گذارد. بنابراین ، اگر فردی را ملاقات کرده اید و در مورد توانایی رابطه جدی و کنجکاو هستید ، ممکن است بخواهید یک ستاره شناس را پیدا کنید که در روند جزئی مقایسه دو نمودار فرد مهارت داشته باشد ، کنیستری نجومی .