عزیزم خواب

اگر کودک شما در هنگام چرت زدن سرکش می کشد چه باید کرد

اگر کودک شما در هنگام چرت زدن فریاد می زند ، احتمالاً شما یک کودک سالم و دست و پا بسته بر روی دستان خود دارید. چند نکته در مورد دنیای والدین وجود دارد ...