پیری و چروک

چین و چروک ها در چه سنی ظاهر می شوند؟

ما در یک فرهنگ شیفته سن زندگی می کنیم. به هر کجا که برگردید ، تبلیغاتی برای کرم های چین و چروک ، سرم و تعداد زیادی از محصولات ضد پیری وجود دارد. ...

بهترین خط مراقبت از پوست برای پوست پیری آکنه

یکی از رایج ترین باورهای غلط در مورد آکنه این است که این بیماری فقط در سنین نوجوانی و اوایل بیست سالگی تأثیر می گذارد. با این حال ، لکه ها و شکستن ها ممکن است ...