فرزندخواندگی

جوانب مثبت و منفی فرزندخواندگی تک والد

در گذشته ، ننگ فرزندخواندگی تک والد از فرزندخواندگی بسیاری از کودکان که به شدت به خانه دوست داشتنی احتیاج داشتند ، جلوگیری می کرد. متاسفانه ، ...

کودکانی که هر سال پذیرفته می شوند: آمار اصلی فرزندخواندگی

سالانه چند فرزند به فرزندی پذیرفته می شود؟ این اعداد می توانند با توجه به منبع آماری که استفاده می شود و مبنای آمار فرزندخواندگی متفاوت باشند. ...

شعرهای فرزندآوری الهام بخش برای گرم شدن قلب شما

شعرهای فرزندخواندگی بیانگر احساسات کسانی است که فرزندان خود را به فرزندی به دنیا آورده اند ، کسانی که کودک خود را به کسی برای فرزندخواندگی سپرده اند و کسانی که می خواهند در ...