درباره عکاسی

دوربین اول اختراع شد

اگرچه تغییرات اولیه جعبه های تاریک با سوراخ های سوراخ بیش از هزار سال وجود دارد ، اما اولین دوربینی که می تواند در واقع تولید مثل ...

JPEG به چه معنی است

آیا در دنیای تصاویر دیجیتال تا به حال فکر کرده اید که JPEG به چه معنی است؟ با تمام شرایط موجود برای انواع تصویر - GIF ، TIFF ، ...

عکس والگرین

برای آن دسته از شما که هنوز احساس راحتی بیشتری با استفاده از دوربین فیلم می کنید یا دوست دارید تصاویر دیجیتالی خود را روی کاغذ فیلم چاپ کنید ، خدمات ارائه شده در ...

عکاسی بدن زن برای همه اشکال

عکاسی خلاق بدن زن در واقع فراتر از ژست ها و مدل های استاندارد است. از این ایده ها برای نشان دادن زیبایی بدن واقعی زنان استفاده کنید ...